logo
   
+34 934 637 501 / +34 717 707 088 /   home
+34 934 637 501
+34 717 707 088
info@alea-management.com Escriu-nos

  Àrea comptable i fiscal

 • Assessorament puntual i/o continuat en matèria fiscal i tributària.
 • Càlcul, confecció i presentació de models de declaracions fiscals.
 • Gestió de riscos per contingències amb l’Agència Tributària.
 • Resposta i actuacions en cas de requeriment o inspecció tributària.
 • Assessorament en matèria comptable.
 • Comptabilització informatitzada i gestió documental.
 • Creació d’empreses.
 • Assessorament específic per a emprenedors i startups.

Àrea de gestió empresarial

 • Assessorament d’empreses en situacions de crisi.
 • Anàlisi de costos i estudi de rendibilitats.
 • Comptabilitat analítica i estadístiques de gestió.
 • Confecció de pressuposts i seguiment pressupostari.
 • Prevenció i assegurament de riscos financers.
 • Plans de viabilitat.
 • Presentació de quadres de finançament.
 • Optimització de processos interns.
 • Implementació de nous sistemes informàtics de gestió.
 • Confecció, revisió i anàlisi de contractes amb tercers.
 • Acompanyament i representació davant de tercers.

Àrea mercantil

 • Assessorament mercantil.
 • Constitució i liquidació de societats.
 • Presentació de Llibres Oficials davant el Registre Mercantil.
 • Confecció i dipòsit dels Comptes Anuals.
 • Legalització i actualització del Llibre d’Actes i el Llibre de Socis.
 • Domiciliació de societats.

Àrea de protecció de dades

 • Identificació dels fitxers de titularitat privada de l’empresa.
 • Identificació de les persones clau (responsables i usuaris dels fitxers).
 • Sol·licitud d’alta dels fitxers necessaris a l’Agencia Española de Protección de Datos.
 • Confecció del Document de Seguretat.
 • Disseny dels documents i annexos a documents necessaris.
 • Implantació d’un sistema de seguiment, control, manteniment i auditoria interna acord a la normativa.
 • Formació del responsable i les persones implicades als procediments.

Serveis complementaris

 • Gestió i contractació d’assegurances.L’assessorem i busquem la millor solució per a vostè, la seva família o el seu negoci.
 • Assessorament bancari. L’ajudem en la tria de la seva inversió, crèdit o hipoteca.
 • Assessorament immobiliari. Gestionem el seu lloguer o la compra-venda del seu habitatge o local.